Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Starta nytt företag | hur ska du finansiera start av företaget?

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 7 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

  • Av vår erfarenhet är det i regel inte rätt val att låna från familj och vänner när man startar eget företag. Ibland kan det dock vara den enda möjligheten, eftersom det finns inte många alternativ.
  • Vi anser också att låna privat för att använda pengar i verksamheten är problematiskt långsiktigt. Däremot kan det vara ett bra alternativ om man vill komma igång med företagsstarten snabbt. Räntan för privatlån kan dessutom ofta vara lägre än ett företagslån.
  • Det bästa alternativet i vår bedömning är att söka ett specialerbjudande för nystartade företag.

Läs mer och ansök: Företagslån nytt företag

När du ska starta eget finns det flera möjligheter att finansiera företagsstarten. Vi delar vår erfarenhet av möjliga problem och hur du ska tänka vid olika finansieringslösningar för att starta eget.

Nedan går vi igenom de olika alternativ som finns och några av de viktigaste sakerna att ha i åtanke när du startar eget och funderar på olika bidrag och finansieringsmöjligheter.

4 saker vi skulle tänka på vid start av företag

1. Ta inte in mer kapital än du behöver

Innan du söker finansiering är det viktigt att fastställa företagets behov. Du bör vara medveten om hur mycket pengar du tror det kostar att starta eget. Och till att företaget kan stå på egna ben.

Om du tar in för mycket kapital från externa ägare ger du upp en stor del av ägandet.

Om du tar in för mycket kapital i form av lån, kan du lätt hamna i en situation där månadskostnaden äter upp hela vinsten.

2. Välj rätt löptid för finansieringen

Oavsett om du har tänkt teckna ett lån på kort eller lång sikt är återbetalningstiden en viktig faktor. När du väljer återbetalningstid ska du ta hänsyn till ditt företags affärsmodell.

Om den nystartade verksamheten till exempel är säsongsbunden kan det vara värdefullt att försöka betala av lånet under högsäsongen. På så vis kan du frigöra det budgetutrymme som upptas av lånekostnaden i lagom tid till att omsättningen börjar vika nedåt igen.

3. Välj inte ett privatlån eller företagslån med hög ränta

Räntekostnaden är viktig att ta hänsyn till. Om du ska betala 2-3% av lånebeloppet per månad kan det vara så att mycket av omsättningen försvinner på att betala ränta. Tänk också på att andra avgifter kan tillkomma och du behöver jämföra den effektiva räntan inklusive avgifter när du väljer bäst lösning.

Tack och lov, finns det flera specialerbjudande för nystartade företag. Till exempel erbjuder ALMI och Nyföretagarecentrum relevanta alternativ som oftast är den bästa finansieringslösning för att starta eget. Lånet kostar i dessa fall oftast mellan 10-15% i årsränta (om man inkluderar alla eventuella avgifter).

4. Budgetera för lånet och hur du säkerställer återbetalning

I vår erfarenhet är det bra att sätta upp en budget för företaget och även inkludera avbetalningsplanen för lånet i detta.

Vi har tagit fram två mallar som du kan använda för att budgetera för verksamheten:

  • Enkel budget mall: Vill du endast lista fram intäkter och utgifter? I så fall är en resultatbudgetmall tillräcklig och det lämpar sig framförallt för mindre företag. Du behöver inte fylla i information om själva lånet och amortering och lägger bara till räntekostnader i mallen.
  • Likviditetsbudget (för större företag): Att kolla på kassaflödet istället för endast intäkter och utgifter är mer rättvisande. Genom en likviditetsbudget blir det tydligt hur mycket av intäkter försvinner varje månad. Du kan även lägga till olika finansieringslösning såsom factoring i vår mall för likviditetsbudget.

» Mer om: Resultatbudget mall

» Mer om: Likviditetsbudget mall

Olika alternativ att finansiera företagsstarten

Många företagare lånar pengar från familj och bekanta för att starta företag. Men, det finns flera alternativ idag och ofta kan det vara bättre att inte blanda relationer i familjen med företagandet.

Låna från familj och vänner

Många företagare vi pratar med överväger att låna från familj och vänner i början. Men, det är endast tillgängligt för personer som har ett bra nätverk. Redan 2018 tog Företagarna fram statistik som visar att allt fler företagare tar lån från familj och vänner.

» Läs mer: Familj och vänner allt vanligare

Problemet är att du blandar familj och företag. Om företaget inte går vägen sitter du i en situation som kan vara problematiskt, där du har privata ekonomiska utmaningar samtidigt som du blir stressad att återbetala ett lån från en bekant eller familjemedlem.

I vår erfarenhet är det därför sällan rätt lösning. Förutom om du är helt säkert på din affärsidé och har tidigare erfarenhet från branschen.

Oavsett vad du väljer är det dock viktigt att ha tydliga avtal och vara öppen om återbetalningsvillkoren för att undvika konflikter i framtiden.

Privatlån för att starta eget

Privatlån är personliga lån som du kan ansöka om hos banker eller kreditmarknadsbolag. Dessa lån är egentligen avsedda för individuella ändamål, men du kan ändå använda ett privatlån för att finansiera ditt företag.

Bara för att det är möjligt betyder det inte att det är bra. Ett privatlån är oftast begränsat i beloppet och du är alltid 100% betalningsansvarig. Privatlånet är dessutom oftast begränsat till maximalt 600 000 kronor vilket innebär att du efter en viss tid ändå behöver söka alternativ finansiering.

Räntesatser och villkor varierar beroende på långivaren och din kreditvärdighet. Det är viktigt att noga överväga lånevillkoren och se till att du har en plan för att betala tillbaka lånet.

Bidrag för nystartat företag

Arbetsförmedligen har ett bidrag som ska hjälpa arbetssökande att starta eget företag. För att kvalificera dig måste du vara arbetssökande och ha en väl genomarbetad affärsidé med goda förutsättningar att bli lönsam.

Stödet gäller i 6 månader och kan ge dig ett dagligt stipendium på minst 57 kronor.

Innan du ansöker måste du skapa en omfattande affärsplan som Arbetsförmedlingen kommer att utvärdera. Efter godkännande har du rätt till stipendiet och kan även få vägledning och stöd från Arbetsförmedlingen under uppstartsfasen. Du kan ansöka om starta eget bidrag hos Arbetsförmedlingen.

Specialerbjudande (till exempel ALMIs Mikrolån)

Det finns en del statliga institut som vill främja nyföretagandet. Bland annat erbjuder ALMI och Nyföretagarecentrum förmånliga lån till nystartade företag. Båda alternativen är dock begränsade i lånebeloppet. Vår rekommendation är att alltid ansöka om lån genom ALMI när du startar eget. Eftersom lånevillkoren är mest förmånliga - oftast betalar du endast 10% i ränta och ALMIs Mikrolån innebär dessutom ett begränsat borgensåtagandet.

» Mer om: ALMI starta eget lån

Låna pengar för att starta eget

Det finns ett flertal speciella lån riktade mot företagare som vill starta eget. Alla har dock som minimikrav att ditt företag har minst 3 månaders aktiv verksamhet.

Uppfyller du grundkravet kan du ansöka om lån för att starta eget genom Krea. Du får då tillgång till vår nätverk av 30 långivare.

» Mer om: Starta eget-lån - vilka lån finns för att starta företag