Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Starta eget-lån | Vilka lån finns för att starta företag

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 7 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Om du driver ett helt nystartat företag är det mycket svårt att få ett företagslån beviljat.
 • Möjliga alternativ är att ansöka om bidrag (exempelvis från Arbetsförmedlingen) och lån för helt nystartade företag, såsom Almis mikrolån.
 • Att beviljas företagslån blir lättare från att företaget har minst 3 månaders aktiv affärsverksamhet.
 • Läs mer om: Krav för att ansöka om företagslån

Att starta eget företag är en dröm för många, men det finns flera utmaningar för att få igång verksamheten. Att få tag i kapital är ett av de största hindren.

Första steget är vanligtvis att göra en förenklad eller utförlig affärsplan för verksamheten. Glöm inte att också tänka igenom varifrån finansieringen ska komma för att starta företaget. Det är inte ovanligt att man har en bra idé, men att det är svårt att hitta någon som är villig att finansiera den.

Går det att ta ett lån för att starta eget?

Vi har kollat igenom vår data av tidigare ansökningar om företagslån av helt nystartade företag. Totalt har vi på Krea jobbat med 430 helt nystartade företag under 2023. Av dessa fick 65 företag ett positivt besked från banken. Det innebär att endast 15% av ansökningarna blev beviljade, jämfört med en beviljandegrad om 60-70% för alla ansökningar hos Krea.

Med andra ord: Det går att få lån för att starta eget, men sannolikheten är väldigt låg.

En alternativ lösning kan vara att ta ett privatlån. Notera dock att inte heller detta är helt enkelt. Beviljandegraden för privatlån är något högre, ungefär 40-60% enligt statistik från Enklare (en jämförelsetjänst för privatlån). Notera dock att för att få ett privatlån beviljat, har flera långivare krav på en fast- eller tillsvidareanställning. Vilket du kommer sakna när du startar eget företag.

Hur mycket får man låna? Vanligtvis står lånet i relation till företagets omsättning. När det gäller nystartade företag finns det inget referensvärde att förhålla sig till. Uppstartslån är ofta begränsade till maximalt 300 000 kronor, vilket kan anses som ett maxbelopp för hur mycket du kan låna för att starta eget företag. Hos Krea kan du också se ditt företags låneutrymme genom vår låneindikator. Du får svar direkt, utan UC.

» Mer om: Se företagets låneutrymme - utan UC

Bidrag och lån för helt nystartade företag

Istället för att ta ett företagslån eller privatlån kan man som nystartat företag rikta sig till olika statliga institutioner, till exempel ALMI eller Arbetsförmedlingen.

ALMI tillhandahåller ett så kallat Mikrolån som har ett maxbelopp på 250 000 kronor. Borgensåtagandet för mikrolånet är 10% av lånebeloppet, vilket gör det fördelaktigt att i första hand ta lån från ALMI för att starta eget. Du kan ansöka om lånet genom ALMIs hemsida - viktigt att komma ihåg är att du behöver lägga till en affärsplan i ansökan och att ALMI huvudsakligen baserar sin bedömning på just denna.

Uppstartslån erbjuds av banker och långivare som ett specialerbjudande för företag i uppstartsfasen. Ett sådant erbjudande är uppstartslån från Marginalen Bank, vilket erbjuds upp till 250 000 kronor med en löptid under 2-4 år.

Arbetsförmedlingen erbjuder två typer av bidrag till dig som vill starta eget företag. Starta eget-stöd är ett ekonomiskt stöd som betalas ut genom försäkringskassan varje månad under sex månader. Bidrag till uppstartskostnader är ett engångsbidrag på upp till 60 000 kronor för kostnader som är nödvändiga för att starta företaget.

 • Starta eget-stödet kan du få om du är arbetssökande och du har sökt arbete utan resultat. Du behöver även ha en god affärsplan som kan försörja dig på lång sikt.
 • Bidrag till uppstartskostnader kan du få om du har en funktionsnedsättning och en god affärsplan. Du måste också kunna visa att du har de ekonomiska förutsättningarna att starta företaget.

Finansieringsmöjligheter för företag med 3-6 månaders aktiv verksamhet

Om du redan har 3-6 månaders aktiv verksamhet är du i en bättre position att söka finansiering. Du har då en historik att visa, vilket gör det lättare för långivaren att bedöma din kreditvärdighet.

Här är några exempel på finansieringsmöjligheter, samt räntor som kan vara aktuella för företag med 3-6 månaders aktiv verksamhet:

Företagslån till nystartade företag

 • Belopp: Vanligtvis begränsat upp till 300 000 kronor
 • Ränta: I genomsnitt är räntan 15-25%
 • Vanligtvis utgör ett personligt borgensåtagande den enda säkerheten för ett lån till nystartade företag upp till 300 000 kronor. Det finns i allmänhet ingen möjlighet att få ett EU Lån, eftersom EU Lån kräver minst ett fastställt och registrerat bokslut.

» Mer om: Företagslån för nystartade företag

Leasing för nystartade företag

 • Belopp: Beroende på objekt
 • Ränta: I genomsnitt är räntan för leasing ungefär 10-14%
 • För nystartade företag utgör leasing ofta en mycket lämplig lösning. Långivare kan då vanligtvis ge ett större kreditutrymme, eftersom man får säkerhet i objektet. Därav väljer en del restauranger att leasa köksutrustning vid uppstarten och liknande gäller för ett företag som ska starta en ny produktionslinje.

ALMI Innovationslån

 • Belopp: Vanligtvis begränsat upp till 300 000 kronor.
 • Ränta: Vanligtvis 10-12%
 • Om du har ett ordentligt finansieringsbehov och utvecklar en innovativ ny produkt, finns även möjlighet att ansöka om ett större innovationslån. Du behöver i så fall själv ha gjort ägartillskott till företaget eller alternativt ha en kompletterande finansiering från en annan långivare på plats.

Lånemöjligheter för nya företag inom en koncern eller vid inkråmsförvärv

Det finns vissa undantag från den ovan nämnda regeln om att nystartade företag har svårt att få lån, särskilt om man startar ett nytt företag inom en befintlig koncern eller vid inkråmsförvärv av tillgångar.

 • Nystartade företag inom koncern: Startar du ett nytt företag inom en befintlig koncern kan du antingen ansöka om ett företagslån genom moderbolaget, eller så kan koncernmodern utställa en moderbolagsborgen. Långivaren kommer vanligtvis försöka göra en holistiskt bedömning av koncernens verksamhet. Om ni redan har flera dotterbolag kan det löna sig att upprätta en koncernredovisning och lägga till den i ansökan, även om ni inte uppfyller lagkraven för detta än.
 • Inkråmsförvärv: En del företag startas genom att förvärva tillgångar från en befintlig eller nedlagd verksamhet. Tillgångarna kan leasas, eller så kan man ansöka om ett förvärvslån. Även här kommer långivaren göra en helhetsbedömning och ni får inte avslag endast för att ni är ett nystartat företag. Vid inkråmsförvärv av tillgångar från ett annat företag kan du också få finansiering från säljaren, vilket kallas säljarrevers.

Båda fall är lite mer komplexa och inte så vanligt förekommande. Vid en ansökan är det därför viktigt att tydligt beskriva syftet och lägga till kompletterande information eller underlag.

Lånemöjligheter för lagerbolag

Ett alternativ till att starta ett nytt företag är att köpa ett så kallat lagerbolag. När ett lagerbolag skapas ingår oftast alla kringtjänster såsom ansökan om F-skatt, moms och även juridisk support med till exempel aktieägaravtalet.

Vid lagerbolag är det viktigt att du ansöker om finansiering endast när företagsnamn är uppdaterat hos bolagsverket och när styrelsen har ändrats från förmedlaren av lagerbolaget till den tilltänkta styrelsen. Det kan ta några extra dagar att vänta tills allt är överfört, men det lönar sig eftersom banker vill göra bedömning av den nya styrelsen.

Lånemöjligheterna för lagerbolag liknar dem för nystartade företag, som vi beskriver ovan.

Tips för att öka dina chanser att få lån för att starta eget

Oavsett vilken typ av lån du söker är det viktigt att du har en väl genomarbetad affärsplan. Affärsplanen ska styrka att verksamheten kan vara lönsam och att du har en god plan för hur du ska nå dina mål.

Du bör också vara beredd på att lämna säkerheter för lånet. Säkerheten kan till exempel vara ett personligt borgensåtagande.

Här är några andra tips för att öka dina chanser att få lån:

 • Sök lån från flera olika banker och aktörer. På så sätt kan du jämföra villkor och räntor.
 • Lägg till dig själv och om möjligt andra personer i styrelsen som möjliga borgensmän. Eftersom borgensåtagandet och du som företagare är den enda säkerheten för lånet har de flesta långivare detta som krav för att bevilja en förfrågan.
 • Lägg till underlag från bokföringen. Även om du endast har 3-6 månaders historik är det ändå viktigt för långivaren att kunna se dessa siffror. I Kreas tjänst kan du enkelt skapa en ansökan och dela din bokföring med några knapptryck (framförallt om du använder Fortnox eller Visma eEkonomi).
 • Lägg till en budget som visar på företagets återbetalningsförmåga. Framförallt om du inte har en längre historik av försäljning ännu. Vi har tagit fram en enkel budgetmall som är optimerad för företag som funderar på att låna pengar.

Ta reda på relevanta finansieringsalternativ för din bransch

Utöver de generella tips ovan, är det viktigt att tänka på att olika branscher har olika förutsättningar för finansiering.

Ska du starta ett restaurang? Restaurangbranschen är en kapitalintensiv bransch, vilket innebär att det krävs en stor investering för att starta och driva en restaurang.

Ett lån för att starta restaurangen är en vanlig finansieringsform. Men även företagsleasing är en annan finansieringsform som kan vara lämplig för restauranger. Till exempel kan köksutrustning leasas, såsom kyl och frys. Det går även bra att kombinera lån och leasing för att hitta ett optimalt finansieringsupplägg.

Ska du istället starta ett eget konsultföretag? I dessa fall är det möjligtvis mer relevant att hitta ett bra faktureringsverktyg med inbyggd möjlighet att sälja fakturor.