Krea

Sv
 • Sv
 • En

Företagslån guide 2023 - Vilken bank är bäst för företagslån?

2023-02-27

Marknaden för företagslån har växt kraftigt under 2022. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag har under december 2022 varit 13.7% enligtSCB. Samtidigt har flera nya aktörer tillkommit på marknaden, vilket gör att valet av bästa banken för företagslån blir svårare för företagare. Vi har kollat igenom vår data och publik data gällande långivare för att visa vilka banker som har varit det bästa valet för företagslån under 2022.

Vilka typer av banker är aktiva inom företagslån?

Det finns stort sett fem typer av aktörer som är aktiva inom företagslån.

 • Storbanker (SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank)
 • Bankaktiebolag (t ex Svea Bank, Marginalen Bank, Collector Bank, Resurs Bank)
 • Kreditmarknadsbolag (t ex Froda, Aros Kapital, Serafim Finans)
 • Finansbolag (t ex DBT, Qred, OPR, Capitalbox, Fedelta, Capcito, EuroFinans, Corpia, IMH Finans, Mynt)
 • Crowdfundingplattformer (t ex Fundingpartner, Kameo, SBP Nordic, SBL Finans)

Storbankerna har upplevt en stor ökning i efterfrågan på vanlig bankfinansiering under 2022. Mest på grund av att alternativa kapitalanskaffningskanaler saktade in betydligt jämfört med 2021 (t ex obligationsmarknaden, riskkapital). Storbanken SEB ökade till exempel sin utlåning till icke-finansiella företag med 13.2% till 1 019 miljarder kronor. Nordea i sin tur ökade utlåning inom segmentet “Business Banking” från 96 miljarder euro till 100 miljarder euro. Storbanker är visserligen aktiva inom företagslån, men fokuset ligger oftast på lite större företag. Vi har därför valt att inte inkludera storbanker i vår analys. En analys av till exempel tiden till utbetalning för företagslån skulle då inte vara representativt då storbanker ofta tar åtminstone några veckor på sig istället för timmar eller dagar.

Crowdfundingplattformar riktar huvudsakligen in sig på fastighetslån i Sverige. Dessa typ av banker ingår därför inte i vår analys.

De aktörer som vi har mest kunskap om inom företagslån är bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och finansbolag och dessa ingår därför i vår studie.

Kriterier för att utvärdera om en bank är bra eller dålig för företagslån

Vi har tagit fram några hårda och mjuka kriterier som vi på Krea tror är bra att kolla på när ni väljer rätt finansieringspartner för ert företag. Dessa fem kriterier tycker vi är allra viktigast:

 • Flexibilitet - är ni låst till att behålla lånet under en längre löptid eller kan ni lösa utan kostnad på förtid.
 • Ränta på företagslån - helt enkelt, vem har lägst ränta på företagslån
 • Tid till utbetalning - hur långt tid tar det från en ansökan tills att ni får finansiering utbetald i genomsnitt.
 • Utbetalningsgraden - vilka banker håller vad de lovar och lägger relativt skarpa förslag redan vid offertfasen.
 • Specialerbjudande, såsom EU Lån - ibland kan det löna sig att sikta in sig på specialerbjudande då villkoren brukar vara förmånliga.

Vilken bank var bäst gällande företagslån under 2022?

Enligt vår analys och utvärdering av långivare anser vi att Marginalen Bank och Capitalbox varit aktörer som har erbjudit bäst lösning för många företagare under 2022. Vår analys baseras på de 5 kriterier som vi anser som avgörande.

Bästa företagslånet aktörer

 • Capitalbox har under 2022 visat starka resultat gällande flexibilitet, tid till utbetalning och utbetalningsgraden. Ett genomsnittligt företag har fått krediten utbetalt 4 dagar efter ansökan - det är raketfart. Capitalbox's erbjudande lämpar sig framförallt till något mindre företag som söker en flexibel lösning utan krångel.
 • Marginalen Bank har under 2022 utmärkt sig angående en låg ränta, utbetalningsgraden och genom flera specialerbjudanden (t ex EU Lån och lån för nystartade företag). I genomsnitt har Marginalen Bank haft bäst pris - det underlättar för företagen i en tid av stigande räntor. Marginalen Banks erbjudande lämpar sig framförallt till något större företag som söker en långsiktig finansieringslösning för att till exempel finansiera tillväxt eller nya inköp.

Vilket företagslån är bäst för just ditt företag?

Alla bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och finansbolag kan så klart vara rätt för olika företag. Det gäller att förstå vad som är viktigt för dig som företagare. Vi hoppas att vår analys av 18 000 låneförslag kan bidra till att du har lättare att välja rätt aktör gällande företagslån från starten.

Vi går här följande igenom de olika kriterierna mer ingående. Det ska hjälpa att du kan hitta rätt företagslån för just ditt företag.

Flexibilitet - Vilken bank erbjuder företagslån med mest flexibilitet?

Ekonomin är i ett osäkert läge - Sveriges BNP minskade med 0,6 procent i det fjärde kvartalet 2022, enligt SCB:s indikator. Många företagare vill inte låsa sig till ett lån som inte kan återbetalas fritt. Många banker gör reklam för flexibla företagskrediter, men stämmer det verkligen?

När du väljer bank för företagslån, ska du helst säkerställa 3 saker:

 • Välj ett företagslån utan uppläggningsavgift: Det är allt vanligare att du inte behöver betala en uppläggningsavgift vid tecknande av företagslån. Framförallt för mindre belopp. För större och mer komplexa finansieringar brukar banker dock oftast ta en uppläggningsavgift om 1-2%, vilket är vanligt bland kreditmarknadsbolag och bankaktiebolag.
 • Välj ett företagslån med kostnadsfri förtidslösen: Det är viktigt att du kan betala tillbaka krediten utan extra kostnader. Framförallt storbanker brukar ha upplägg med ränteskillnadsersättning. Visserligen är räntan lägre, men det gör företaget mindre flexibelt om du behöver betala minst 12 eller 18 månader även om du vill återbetala lånet efter 6 månader.
 • Undvik fast avgift på företagslån: En fast avgift på företagslån är enkelt att förstå. Man kan räkna med månadskostnaden, då den konstant för varje månad. Det är dock även så att avgiften stannar på t ex 1% även om du har amorterat 50% av lånet. Det innebär att den effektiva räntan stiger gradvist och om ditt företag inte har möjlighet att hitta en ny företagslån blir kostnaden ganska högt.

Vad gäller flexibilitet kan vi rekommendera Froda, Capcito (ägd av Fortnox) och Capitalbox. Alla tre erbjuder företagslån med stor flexibilitet.

Kostnader - vem har lägst ränta på företagslån?

En storbank kan visserligen erbjuda företagslån med låg ränta runt 4-5%. Men oftast kräver banken att företaget betalar en ränteskillnadsersättning om man löser avtalet i förtid. Det har dock blivit allt mer vanligt att även storbanker kräver 8-11% för mer riskabla finansieringar (t ex för förvärv och dylikt).

Under 2022 har Marginalen Bank, Serafim Finans och DBT erbjudit lägst ränta bland banker i vår studie i genomsnitt. Vår analys baseras på 18 899 låneförslag som vi har presenterat till Sveriges företagare under året. Marginalen Bank och Serafim Finans har som bankaktiebolag, respektive kreditmarknadsbolag möjlighet till inlåning från allmänheten vilket är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda effektiva räntor under 2022 från 5-10%.

Dessa räntor är dock ett genomsnitt och vi ser att den genomsnittliga skillnaden mellan ett bra erbjudande och ett dyrt erbjudande för samma bolag är ungefär 3X. Det innebär att samma företag som får ett förslag med 5% årsränta, får även förslag med 15% årsränta. Det lönar sig med andra ord att jämföra (men, vi är så klart inte helt oberoende i den fråga).

Andra aspekter man ska tänka på som företagare kring kostnader är även huruvida räntan på företagslån är fast eller inte. Vi har tidigare gjort en utläggning om ränta på företagslån där du kan läsa om vilka varianter som finns på marknaden.

Tid till utbetalning - hur långt tid tar det att få ett företagslån utbetalt?

Även om det endast tar 24 timmar att få förslag på företagslån hos Krea, tar en slutgiltig kreditbedömning lite längre tid. Men storbanker kan ofta ha en lång kö innan ett kreditbeslut ens kan tas. Det är inte ovanligt att det tar 1-2 månader även för krediter på 1-3 miljoner kronor.

Men digitalt och genom finansieringstjänster som Krea går det snabbare. Under 2022 var den genomsnittliga tiden från ansökan till utbetalning för ett företagslån hos Krea ungefär 13 dagar. Vår analys baseras på >1000 krediter som utbetalats genom Krea. För mindre krediter är det vanligt med utbetalning inom 10 dagar. Genom våra experter på företagslån förmedlar vi även flera affärer om mer än 3 miljoner kronor där den genomsnittliga tiden är ~30 dagar för en ordentligt upphandling.

Vem betalar ut företagslån snabbast? Under 2022 var Capitalbox snabbast där ett genomsnittligt företag fick företagslånet utbetalt inom 4 dagar. Vår analys baseras här endast på utbetalda krediter under 1 miljoner kronor, då det så klart tar längre tid med större krediter. På andra plats ligger Qred med 6 dagar följd av Fedelta med 7 dagar till utbetalning.

Utbetalningsgraden - vilka banker erbjuder skarpa förslag?

Genom Kreas finansieringstjänst kan företag få olika förslag på företagslån från banker och långivare. Förslagen är indikativa och bankerna kräver ibland ett finalt godkännande från deras kreditkommitté. Det är dock viktigt för många företagare att få offerter som är skarpa, så de inte lägger tid i onödan och pratar med bankmän som inte står upp för deras offerter.

Ett enkelt sätt att utvärdera detta är att kolla på hur många företagslån som blev utbetalda där kunden hade valt en specifik bank. Den så kallade utbetalningsgraden. Utbetalningsgraden kommer inte vara 100%, då vissa kunder ångrar sig - men man vill helst se ett värde över 50% då det annars skapar mycket ineffektivitet för många företagare.

Vilka banker inom företagslån är mest seriösa enligt detta? I vår undersökning av över 18 000 låneförslag visade sig Aros Kapital erbjuda företagslån med skarpa offerter, följd av Capitalbox och Marginalen Bank. En högre utbetalningsgrad innebär att banken gör en ordentlig bedömning av ditt företag innan man lägger fram en offert. Vilket i sin tur leder till att ni kan lita på den finansieringspartner som ni hittar genom Krea.

Specialerbjudande - vilka erbjudande inom företagslån är attraktiva 2023?

Banker försöker särskilja deras produkterbjudande och många riktar in sig på en specifik industri eller företagsålder. Under 2022 har framförallt ett specialerbjudande varit attraktivt för kunder som ansöker om företagslån, EU-lån. Det innebär att företagslånet får under vissa omständigheter en garanti av Europeiska Investeringsfonden (EIF), därför kallas EU-lån oftast också EIF-lån. Banker behöver ansöka hos EIF för tillstånd och företagen behöver uppfylla vissa krav för att kunna kvalificera sig för stöd från EIF.

EU-lånet innebär kort sagt att borgensåtagandet kan limiteras till 20% och oftast tillämpas även en ränterabatt. Detta är möjligt då EIF borgar för resterande 80%, vilket minskar risken för banken väsentligt.

Bland Kreas banker och långivare erbjuder Aros Kapital, Marginalen Bank och DBT företagslån med EU-stöd.

Vad är bäst för mitt företag?

Alla företag har olika förutsättningar. När du väljer bland olika aktörer som erbjuder företagslån bör du primärt tänka på vilka kriterier som väger tyngst för dig. Till exempel kan du vara i behov av pengarna inom 5 dagar, vilket limiterar antal aktörer som du ska prata med.

Genom Krea kan du få tillgång till flera förslag på företagslån med en ansökan. Du har möjlighet att få förslag på mindre företagslån, men kan även göra en ordentligt upphandling där våra experter bistår dig i att skapa en så bra ansökan som möjligt. När du har fått in alla offerter, kan du sedan välja det upplägg som passar ditt företag bäst. Processen är både enkel och tidseffektiv.

Uppdaterad 2023-03-07
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning