Krea

5 fördelar med att sälja och belåna fakturor med factoring

2020-05-29

Fördelarna medfactoring är många, framförallt är det ett sätt för företag att frigöra kapital på ett enkelt och snabbt sätt. Nedan har vi listat några av de största fördelarna med att sälja fakturor.

Få pengar direkt

Betalningar från kunder kan ta lång tid att få in, ibland upp till 90, eller till och med 180, dagar. Under denna tid binds pengarna upp i verksamheten och ditt företag har ingen möjlighet att använda pengarna för att till exempel betala egna fakturor eller satsa på ett nytt projekt.

När du använder dig av factoring kommer pengarna in till ditt företag snabbt. Pengarna kan sedan återinvesteras i ditt företag vilket ger dig möjlighet att agera snabbare på marknaden.

Minskad kreditrisk

När du säljer fakturor utan regress tar factoringbolaget över kreditrisken. Alltså behöver du inte oroa dig för obetalda fakturor som ligger ute. Istället finns pengarna redan hos ditt företag, redo att användas och investeras.

Även med regress minskas kreditrisken, eftersom de allra flesta fakturamottagare betalar sina fakturor innan de återgår till dig som säljare. Om fakturan inte betalas direkt, så hjälper factoringbolaget dig med påminnelse och eventuellt inkasso.

Läs mer om att sälja fakturor med eller utan regress.

Lättare att planera sin likviditet

Factoring leder till bättre likviditet för ditt företag. Eftersom pengarna från fakturorna kommer in på ett utsatt datum, får du en bättre överblick över vilka likvida medel du har att röra dig med under en viss period. Detta förenklar och förbättrar planeringen i verksamheten.

Minskat administrativt arbete

När factoringbolaget köper företagets fakturor behöver du inte vara den som ser till att de betalas. Istället står factoringbolaget för betalningspåminnelser och anlitande av inkasso. Detta innebär mindre tid och pengar på administrativt arbete. Dina dyrbara resurser kan du istället använda till att t ex investera i företaget och växa på marknaden.

Att välja fakturapartner

Flera faktorer kan variera när man jämför olika factoringbolag. Eftersom konkurrensen på marknaden är hård finns det många olika aktörer och erbjudanden.

Förutom priset för factoring bör du även kolla på mjuka faktorer när du väljer ett factoringbolag. Oftast hanterar factoringbolaget dina kundrelationer t ex vid inkasso av obetalda fakturor. Detta behöver göras varsamt för att inte skada förhållandet mellan dig och dina kunder.

Tänk därför på att kolla närmare på följande punkter:

  • Kundservice, engagemang och tillgänglighet
  • Möjlighet till integration mot fakturatjänst och bokföringssystem
  • Möjlighet att kombinera företagslån med factoring för att få bättre villkor

Krea hjälper dig hitta rätt factoringbolag

Intresserad av att börja med factoring? Nu vet du om fördelarna, men också att det finns många olika företag där ute. Konkurrensen hårdnar och kvaliteten på tjänsterna varierar. Därför kan det löna sig att jämföra. Krea konkurrensutsätter flest långivare på marknaden, så att du som kund ska få tillgång till bästa möjliga villkor.

Uppdaterad 2023-05-31