Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Bästa företagslånet 2024 | Läs vår guide

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 juni 2024

Vilka erbjuder bäst företagslån 2024?

 • Vi har kollat igenom både vår data (mer än 20 000 låneförslag) och publik data gällande långivare för att visa vilka företagsbanker som utgjorde det bästa alternativet för företagslån under 2023.
 • Enligt vår utvärdering erbjöd Froda, Aros Kapital och Marginalen Bank bäst företagslån.
 • Froda erbjuder ett flexibelt företagslån genom en smidig digital process. Aros och Marginalen Bank erbjuder lägre räntor och är därmed ett starkt alternativ till storbankerna.

Marknaden för företagslån i Sverige har varit volatil under 2023. Den totala utlåningen för icke-finansiella institut har sjunkit med 3% jämfört med samma period under 2022, enligt statistik från SCB. Digitala långivare har sett en bättre utveckling än traditionella banker och har tagit marknadsandelar. Vi har kollat på vår data och extern tillgänglig information för att hitta svar på frågan om vilken långivare som har erbjudit bäst företagslån under 2023.

Vill du hitta rätt företagslån för ditt företag? Läs mer om alla företagslån som erbjuds genom Krea och hur villkoren ser ut idag.

» Mer om: Företagslån

Vår lista över de bästa företagslånen 2024

Alla tre långivare vann i tre av våra fem kategorier för bästa företagslån 2024. Froda erbjuder ett flexibelt företagslån utan uppläggningsavgift genom en smidig process. Aros och Marginalen Bank utmärkte sig genom att ha bland de lägsta räntorna samt genom att de krävde mindre personligt borgensåtagande jämfört med andra långivare.

Bästa företagslånen 2024

Kriterier-bästa-företagslån
 • Froda erbjuder företagslån för små företag upp till 15 miljoner kronor och har historiskt varit en av de första långivarna att använda bankdata i sin kreditbedömning. Tillgång till realtidsdata har blivit ännu viktigare i år, eftersom svensk ekonomi har blivit mer osäker. Frodas företagslån är flexibla och snabba - deras utbetalningstid var 2023 snabbast bland de långivare Krea samarbetade med (endast ~4 dagar i genomsnitt). Dessutom har de en bra utbetalningsgrad, förmodligen som ett resultat av att de, genom användning av bankdata, samlar in insikter om ett företags senaste affärsresultat.
 • Aros Kapital erbjuder företagslån upp till 3 miljoner kronor. Dessutom erbjuder de också ett EU-lån med endast 20% borgensåtagande upp till 500 000 kronor. EU-lånet innebär en ränterabatt på 1%, vilket är ytterligare en fördel för småföretag. Aros figurerade i nyheterna under 2023 eftersom de tvingades betala böter på 45 miljoner kronor till Finansinspektionen som ett resultat av företagets hantering av bland annat regleringskrav för penningtvätt. Trots denna granskning verkar långivaren ha kunnat erbjuda en övertygande lösning för många småföretag i behov av finansiering under 2023.
 • Marginalen Bank erbjuder företagslån upp till 5 miljoner kronor. Långivaren har placerats på vår topplista för andra året i rad. Deras erbjudande liknar Aros i det att de också erbjuder ett EU-lån. Dessutom är Marginalen Bank en av få långivare som erbjuder uppstartslån - ett företagslån till nystartade företag.

Vilka banker och andra långivare erbjuder företagslån till mindre företag?

Banker och andra långivare som erbjuder företagslån kan klassificeras i olika kategorier, främst baserat på den registrering de har erhållit från Finansinspektionen.

 • Stora banker (exempelvis SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank)
 • Utländska banker (främst Danske Bank och DNB har närvaro i Sverige)
 • Nischbanker (exempelvis Marginalen Bank, Svea Bank och Norion Bank)
 • Kreditmarknadsbolag (exempelvis Froda, Aros Kapital och Serafim Finans)
 • Finansbolag (exempelvis DBT, OPR, Capitalbox, Fedelta, Fortnox, EuroFinans och IMH Finans)
 • Crowdfunding-plattformar (exempelvis Fundingpartner, Kameo och SBL Finans)

Hur utvecklades marknaden under 2023?

Påverkan av den svagare svenska ekonomin var definitivt synlig.

SCB, den Svenska Statistiska Centralbyrån, publicerar en månatlig rapport om utlåningsvolymer. Enligt SCB har utlåningsvolymerna för företag upp till tio miljoner kronor minskat något 2023. Under 2022 lånades 298 miljarder ut (januari - november 2022), medan det bara var 290 miljarder 2023.

Detta är 3% mindre jämfört med samma period 2022.

Även de större bankerna har sett en liknande utveckling 2023. Medan utlåningsvolymerna för stora företag (vanligtvis företag med en miljard i intäkter och mer) till stor del minskade, såg vi en stabil till lätt ökning av utlåningsvolymerna till småföretag. Till exempel ökade Nordea utlåningen i sin affärsbanksektor från 94,4 till 95,8 miljoner EURO (en ökning med 1,4%).

Det enda segmentet av företagslån som ökade i volym totalt sett var företagslån upp till 250 000 kronor, där volymerna ökade med 5%. Detta kan vara en följd av att nya digitala långivare tar marknadsandelar. En indikation kan ses i delårsrapporter från digitala långivare, som Froda, där exponeringen (dvs. lån) till kunder ökade från 1,1 miljarder kronor till 1,3 miljarder.

Nya företagslån 2023

Marknaden för företagslån utvecklas ständigt. Under 2023 har det skett två konkursfall där tidigare långivare eller crowdfunding-plattformar lämnade marknaden (Corpia AB och SBP Nordic).

Men det har också skett nya tillskott av långivare till marknaden som tillfredsställer det ökande behovet från företag att finansiera tillväxt eller förbättra sin likviditet.

Nya långivare hos Krea under 2023

 • Inom företagslån har vi sett fyra nya långivare bli aktiva på Kreas plattform: Treyd, Akela, Terox Finans och Bizcap.
 • Dessutom har vi börjat samarbeta med fler leasingföretag som erbjuder ett alternativ till företagslån. Bland de nya långivarna 2023 fanns Nordic Finance och Grenke Leasing - dessutom erbjuder även Ikano Bank och Marginalen Bank leasing till sina kunder. Leasing ingår inte i denna översikt, men är ett relevant alternativ för företag som vill köpa nya objekt.

Långivare som var betydligt mindre aktiva under 2023

 • Resurs Bank har slutat fokusera på att ta in nya affärslånekunder. De erbjöd företagslån upp till en miljon kronor till relativt attraktiva räntor. Banken lånar fortfarande ut, men ser över sitt erbjudande mer noggrant innan de blir mer aktiva igen.
 • Två långivare slutade ge förslag på företagslån och deras verksamheter ansökte om konkurs: SBP Nordic och Corpia. Båda specialiserade sig på fastighetsbaserade företagslån, en marknad som försämrades under 2023 när fler låntagare mötte motvind från en avmattande fastighetsmarknad.

Kriterier som används i vår analys

Så, hur kommer vi fram till vår ranking av de bästa företagslånen?

Vi har definierat fem parametrar som vi på Krea anser vara viktiga baserat på diskussioner med våra kunder.

De 5 parametrarna vi använder för att rangordna företagslån är:

 • Flexibilitet - är kunder låsta i ett kontrakt eller kan lån lätt återbetalas utan kostnad?
 • Kostnad - vilka erbjuder företagslån med lägre räntor?
 • Personligt borgensåtagande - vilket genomsnittligt procentuellt åtagande av borgenärer krävs av långivaren?
 • Tid till utbetalning - hur lång tid tar det från det att en kund väljer ett erbjudande till utbetalning?
 • Utbetalningsgrad - i vilken utsträckning betalar långivare ut företagslån för vilka de lägger offerter på Kreas plattform?

Vår analys är kvantitativ i sin natur, och vi ger poäng för varje långivare som rankas bland de tre bästa i varje kategori.

De mest flexibla företagslånen

Ett flexibelt företagslån bör både möjliggöra för kunden att få lånet utan uppläggningsavgift samt inte innebära någon inlåsning eller kostnad för tidig återbetalning av lånet.

Våra kriterier var:

 • Företagslån utan uppläggningsavgift
 • Företagslån utan kostnad för tidig återbetalning
 • Företagslån utan fast avgiftsmodell

Vissa företagslån är strukturerade för att innebära en fast avgift istället för en räntesats. Avgiften bestäms vid tidpunkten när lånet betalas ut och ändras inte under låneperioden. Till exempel kan ett företag ta ett lån på 100 000 kronor och betala 1 000 i avgift för krediten. I början var räntesatsen 1%. Men efter några månader när lånet har återbetalats till 50 000 ökar räntesatsen successivt till 2% och kan de sista månaderna vara över 10%.

Trots att dessa lån är lätta att budgetera för, leder de till en inlåsningseffekt för de kunder som har svårt att återbetala lånen. Därför inkluderar vi inte dessa långivare i denna kategori av flexibla företagslån, trots att många av dessa långivare marknadsför sina lån som flexibla. Vilket är sant, men bara om företaget inte står inför några betalningssvårigheter.

När vi ser till de 20 mest aktiva långivarna för småföretag anser vi att Froda, Fortnox och Treyd erbjuder de mest flexibla företagslånen på marknaden.

Företagslån med lägst effektiv ränta

Företagslån har inte samma transparens som privatlån och långivare har ofta ingen skyldighet att publicera effektiva räntor. Vi gör den beräkningen för våra kunder för varje erbjudande vi får från banker och andra långivare på vår plattform.

Vårt kriterium var: Lägsta genomsnittliga effektiva ränta, under förutsättning att företagslånet hålls till förfallodagen.

Under 2023 gavs företagslånen med lägst effektiv ränta av Aros Kapital, Marginalen Bank och Fortnox.

Med en ökning av inflationen kom också en allmän ökning av räntorna. Företag betalade alltid högre räntor jämfört med bolån. Det är nu vanligt att även större banker och ALMI tar ut räntor på 10% och mer, beroende på säkerhetsstrukturen för företagslånet.

» Läs mer om ränta: Ränta på företagslån

De långivare som sticker ut mest i vår analys erbjöd följande genomsnittliga räntor för företagslån under 2023:

Med en räntesats under 10% har Aros Kapital erbjudit villkor som är mer fördelaktiga än exempelvis ALMI. De långivare med de lägsta räntorna har normalt en uppläggningsavgift för sina lån - detta talar för att det generellt sett finns en avvägning mellan flexibilitet och pris.

Lån för företag med lägst krav på borgensåtagande

Vanligtvis kräver företagslån någon form av säkerhet. Den vanligaste säkerheten är personlig borgen, där en ägare helt, eller upp till en fastställd summa, garanterar för återbetalningen av företagslånet.

Därför letade vi efter lån med reducerade krav på borgenär, samt vilken långivare som generellt sett krävde det lägsta borgensåtagandet.

Kriteriet var: Genomsnittligt procentuellt borgensåtagande.

Följande rankades högst: Aros Kapital, Marginalen Bank och Treyd.

Både Aros och Marginalen Bank erbjuder EU-lån, där en del av finansieringsbeloppet garanteras av Europeiska Investeringsfonden (EIF). Ägaren behöver då endast garantera 20% av lånebeloppet.

Treyd erbjuder en form av inköpsfinansiering, där ett företag kan betala sina leverantörsfakturor genom Treyds plattform och återbetala 4 månader senare. För den tjänsten kräver Treyd ingen personlig borgen, eftersom de fakturorna som betalas fungerar som säkerhet för lånet.

Företagslånen som betalas ut snabbast

Tiden det tar att ansöka om och säkra ett företagslån har minskat under 2023. Medan genomsnittet var 8,5 dagar under 2022 var det 7,1 dagar under 2023.

Kriteriet vi tittade på var: Tid i antal dagar från det att ett lån valdes till det betalades ut.

De snabbaste företagslånen under 2023 erbjöds av Froda, Capitalbox och Qred. Vinnaren, Froda, har förbättrat sin hanteringstid under 2023 och minskat genomsnittstiden från cirka 9 dagar till endast 4 dagar. Förbättringen kom huvudsakligen från en ökad användning av bankdata som gjorde att långivaren mer noggrant kunde bedöma företagets kreditvärdighet.

Utbetalningsgrad - Långivare som håller sina löften

Ett sista övervägande som vi på Krea tittat på är sannolikheten att en långivare uppfyllde sitt indikativa förslag genom att betala ut företagslånet. Detta är viktigt eftersom en kund avvisar de andra alternativen när de väljer ett erbjudande. Om det erbjudandet inte var tillräckligt slutgiltigt kan det leda till bortkastad tid som ägaren istället kunde ha lagt på att driva företaget.

Ett enkelt sätt att uppskatta detta är genom att jämföra antalet utbetalda lån med hur många kunder långivaren kom i kontakt med. Den så kallade utbetalningsgraden.

Kriteriet vi tittade på var: Utbetalningsgrad.

Under 2023 var de långivare som i högst grad höll sig till sina erbjudanden Marginalen Bank, Aros Kapital och Froda. Det betyder att kunder som valde deras erbjudanden mest sannolikt fick likvida medel utbetalda till sitt konto.

Analyser från tidigare år

I denna artikel har vi kollat på data om företagslån under 2023. Vill du se vilka långivare som har erbjudit bäst lösning i tidigare år? I så fall kan du ta del av vår guide för bästa företagslån 2023.